CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LỘC
Địa chỉ: 36 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 84-4.37173121 - Fax: 84-4.37173120
Email:
contact@anlocjsc.vn
Admin  Site Map | Search:  
English Vietnamese

Hệ thống an ninh bảo vệ
Hệ thống điều khiển
Tích hợp
Thiết bị

Sản phẩm > Tích hợp

Hệ thống đào tạo

Price: VND 0

Hệ thống đào tạo tích hợp với Hệ thống quản lý nhân sự và phân quyền tập trung.

Hệ thống thẻ mifare

Price: VND 0

...

Phần mềm quản lý doanh nghiệp

Price: VND 0

Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp đồng bộ và thống nhất