CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LỘC
Địa chỉ: 36 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 84-4.37173121 - Fax: 84-4.37173120
Email:
contact@anlocjsc.vn
Admin  Site Map | Search:  
English Vietnamese

Hệ thống an ninh bảo vệ
Hệ thống điều khiển
Tích hợp
Thiết bị

Sản phẩm > Hệ thống an ninh bảo vệ > Giải pháp giám sát phòng giao

Giải pháp giám sát phòng giao dịch

Price: $0   Add to cart

Nhằm đáp ứng được nhu cầu giám sát Chi nhánh-Phòng giao dịch, đảm bảo công tác an ninh, an toàn chung của toàn hệ thống chi nhánh. Công ty chúng tôi đã đưa ra giải pháp Camera quan sát và tra soát phòng giao dịch dựa trên nền công nghệ Camera IP kết hợp hệ thống phần mềm ghi hình thông minh.

Giải pháp giúp:

- Tận dụng được hệ thống mạng Lan/Wan sẵn có của Chi nhánh- phòng giao dịch.

- Tiết kiệm được chi phí đầu tư thiết bị lưu trữ mới: Do linh hoạt tái sử dụng các PC lưu hình ảnh tại Chi nhánh.

- Không phải đầu tư các giải pháp lưu trữ tập trung kích thước lớn và đắt tiền như giải pháp SAN.

- Tiết kiệm nhân sự: Hệ thống có khả năng tập trung nên giảm thiếu các nhu cầu về nhân sự để phục vụ tra soát, kiểm soát tại chi nhánh.

- Cho phép bộ phận phòng giao dịch tra soát riêng các camera tại các bộ phận phòng giao dịch mà không bị ảnh hưởng đến các dữ liệu hình ảnh của phòng giao dịch khác.

- Tiết kiệm chi phí giải quyết khiếu nại: Hệ thống an toàn, ít lỗi và không mất hình ảnh giúp hạn chế các chi phí khi phải giải quyết các vấn đề khiếu nại.

- Giải pháp có mô hình tập trung, trong đó: camera được lắp tại Chi nhánh - phòng giao dịch nhưng cho phép hiển thị hình ảnh, tra soát tập trung qua hệ thống mạng LAN-WAN của chi nhánh.

- Giải pháp đáp ứng khả năng phân quyền quản lý nhằm đảm bảo an ninh cho toàn hệ thống.

- Giải pháp phải phục vụ được nhiều mục đích sử dụng khác nhau như giám sát an ninh nhiều lớp, phục vụ tra soát khiếu nại, phục vụ kiểm toán từ xa…, phục vụ được nhiều đối tượng sử dụng như bộ phận DVKH, bộ phận an ninh…

Camera của CN/PGD: Camera của CN/PGD sẽ kết nối đến máy lưu hình ảnh tại CN/PGD thông qua mạng LAN-WAN.

Hệ thống lưu trữ hình ảnh: Cài đặt phần mềm điều khiển và lưu trữ hình ảnh. Có thể cài đặt đến 26 camera/server.

Hệ thống cho phép:

·       Tập trung hoá thông tin tình trạng, sự kiện liên quan đến camera phục vụ công tác đảm bảo hoạt động hệ thống;

·       Cung cấp cơ chế phân quyền tập trung xem hình ảnh của các camera;

Hệ thống ứng dụng: Được cài đặt trên các máy PC hoặc Laptop của người dùng, cho phép xem/tra soát hình ảnh hoặc giám sát trên các màn hình lớn.